List of active policies

Name Type User consent
Privacy Verklaring Privacy policy Authenticated users

Summary

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Lesterhuis Training & Consultancy of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:               Gemma Lesterhuis

Onderneming:             Lesterhuis Training & Consultancy

Bezoekadres:               Zaalstraat 3A

                                       5595 GH Leende

                                       Nederland

E-mail:                           gemma@ltnc.nl

Telefoonnummer:        +31 (0) 6 4697 8702

KvK-nummer:                61367613


Full policy

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Lesterhuis Training & Consultancy of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:               Gemma Lesterhuis

Onderneming:             Lesterhuis Training & Consultancy

Bezoekadres:               Zaalstraat 3A

                                       5595 GH Leende

                                       Nederland

E-mail:                           gemma@ltnc.nl

Telefoonnummer:        +31 (0) 6 4697 8702

KvK-nummer:                61367613

 

Lesterhuis Training & Consultancy is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Lesterhuis Training & Consultancy is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Lesterhuis Training & Consultancy is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Lesterhuis Training & Consultancy, waaronder https://www.ltnc.nl en https://samenlerenmetltnc.nl

Lesterhuis Training & Consultancy verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het, incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Lesterhuis Training & Consultancy opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Lesterhuis Training & Consultancy. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Lesterhuis Training & Consultancy om de overeenkomst uit te voeren.

Lesterhuis Training & Consultancy gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Lesterhuis Training & Consultancy altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door Lesterhuis Training & Consultancy worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

-        voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, bank/creditcard gegevens, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;

 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, bank/creditcard gegevens, ordernummer en e-mailadres;
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • voor het gebruik van de e-learningomgeving: Uw naam, e-mailadres, profielfoto indien door u geüpload, , IP adres, de aangemelde cursussen, behaalde resultaten en voortgang, forumdiscussies, verstuurde berichten, certificaten, badges etc. U kunt een verzoek insturen via uw profiel ter inzage van de gegevens die verwerkt worden in de leeromgeving.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Lesterhuis Training & Consultancy altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan gemma@ltnc.nl.


Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

 •  in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

 •  in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

 • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

 • in het geval van de e-learningomgeving: u kunt bij uw profiel zelf verzoeken om uw account te verwijderen. Daarnaast schonen wij onze omgeving jaarlijks op.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Lesterhuis Training & Consultancy gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Lesterhuis Training & Consultancy, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Ten aanzien van de leeromgeving samenlerenmetltnc.nl maakt de leeromgeving gebruik van website cookies. De leeromgeving maakt standaard twee cookies aan waarvan één essentieel is voor het draaien van de site, de ander biedt gebruikersgemak onder meer t.b.v. het onthouden van de gebruikersnaam.

 • De essentiële cookie is de 'session cookie', meestal heet deze MoodleSession. Je moet deze cookie in je browser toestaan om continuïteit en het behouden van je login van pagina naar pagina te garanderen. Als je uitlogt of de browser afsluit dan wordt deze cookie verwijderd (binnen de browser en op de server).

 • De andere cookie die dient voor het gebruikersgemak heet meestal MOODLEID. Deze onthoudt slechts je gebruikersnaam binnen de browser. Deze cookie zorgt ervoor dat wanneer je terugkomt op deze site het veld met de gebruikersnaam ingevuld op de inlogpagina staat. Het is veilig om deze cookie te weigeren - je zult dan elke keer je gebruikersnaam opnieuw moeten intypen.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

Wij maken gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze sites gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. De gegevens worden maximaal 14 maanden bewaard.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar gemma@ltnc.nl.

Het staat Lesterhuis Training & Consultancy vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Lesterhuis Training & Consultancy ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Lesterhuis Training & Consultancy. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Lesterhuis Training & Consultancy. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Lesterhuis Training & Consultancy.